Konferencja będzie koncentrować się na sprawach gospodarczych. Celem jest zwiększenie wiedzy zarówno osób zarządzających podmiotami gospodarczymi, jak i ich służb prawnych oraz przyszłych absolwentów prawa i administracji, o istocie oraz zaletach mediacji i arbitrażu.

 
Organizatorzy zachęcają do aktywnego uczestnictwa w konferencji to znaczy do wystapienia z własnym referatem, którego treść powinna odnosić się do aspektów zastosowania arbitrażu i mediacji w rozstrzyganiu sporów gospodarczych 
 
Regulamin i formularz zgłoszenia na stronie