– Efektywna współpraca uczelni z przedsiębiorcami w zakresie kształcenia studentów jest niezwykle ważna dla rozwoju kraju. Dobrze wykształceni, posiadający odpowiednie kompetencje absolwenci stanowią siłę napędową gospodarki, która może stać się bardziej innowacyjna, jeśli odpowiednio wykorzystamy potencjał młodego pokolenia – mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego dr Piotr Dardziński.
Projekty mogą dotyczyć m.in. utworzenia i realizacji nowych kierunków studiów lub dostosowania istniejących już programów do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych regionu.


Resort nauki wypłaci 20 mln zł na badania humanistyczne>>

Muszą one obejmować cały cykl kształcenia (studia I lub II stopnia, studia jednolite), dzięki czemu studenci zostaną jak najlepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy.
Oprócz wsparcia projektów przeznaczonych dla studentów, NCBR zaplanował także dofinansowanie działań rozwijających umiejętności zawodowe kadr. Na „Podniesienie Kompetencji Kadry Dydaktycznej” NCBR przeznaczy 132 mln zł.
Łączny budżet konkursu to 200 mln zł. Udział w konkursie będą mogły wziąć uczelnie publiczne i niepubliczne, które kształcą co najmniej stu studentów na studiach stacjonarnych. Maksymalne pojedyncze dofinansowanie wyniesie 12 mln zł – jego ostateczna wysokość zależeć będzie od liczby studentów. Nabór wniosków potrwa od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. Uwaga: projekty muszą posiadać pozytywną opinię samorządu województwa.

Resort nauki wypłaci 20 mln zł na badania humanistyczne>>

Dowiedz się więcej z książki
Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł