Pensje na uczelniach uzależnione są od pensji profesorów. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w uczelni publicznej dla nauczyciela akademickiego nie może być niższa niż 50 proc. wynagrodzenia profesora, z tym, że dla profesora uczelni – wynosi nie mniej niż 83 proc., a dla adiunkta – wynosi nie mniej niż 73 proc.

W uzasadnieniu projektu można przeczytać, że w związku z wysoką inflacją oraz rosnącymi kosztami życia i utrzymania za celowe uznano podwyższenie wysokości wynagrodzenia profesora z kwoty 6410 zł do kwoty 7210zł, co stanowi wzrost o ok. 12,5 proc. Resort nauki podkreśla, że przygotował tę nowelizację na wniosek środowiska akademickiego, które wskazywało, że kwota ta nie uległa zmianie od 2018 r.

Czytaj: Rektorzy pytają o pieniądze na podwyżki dla pracowników uczelni>>

Czytaj w LEX: Ograniczenia w zatrudnianiu nauczycieli akademickich u dodatkowego pracodawcy >>>

Czytaj w LEX: Kary dyscyplinarne dla nauczycieli akademickich >>>

Podwyżki i stypendia socjalne

Zgodnie z obowiązującym od 2018 r. rozporządzeniem wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej wynosi 6 410 zł. Środowiska akademickie wnioskują do resortu o jego podwyższenie.

- Zmiana tego rozporządzenia już się realizuje - mamy potwierdzenie ze strony minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej, że za sprawą podniesienia minimalnego wynagrodzenia profesora, nastąpią podwyżki dla nauczycieli akademickich, prawdopodobnie od 1 stycznia 2023 r., a nie jak wcześniej zapowiadaliśmy - od 1 maja 2023 r. Mamy na to zagwarantowane środki przewidziane w ramach budżetu - powiedział wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki. - Jest duże prawdopodobieństwo, że będzie to podniesienie minimalnego wynagrodzenia profesora w granicach 12 proc. - dodał Bernacki.

Czytaj w LEX: Wymóg niekaralności wobec nauczycieli akademickich >>>

Czytaj w LEX: Ustanie stosunku pracy nauczyciela akademickiego >>>

 

Wiceminister zapowiedział też wprowadzenie regulacji, która ma zwiększyć dostępność stypendium socjalnego dla studentów będących w trudnej sytuacji materialnej. W Sejmie procedowany jest projekt noweli, według którego od stycznia 2023 r. uczelnie będą mogły podnieść wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne z 1051,7 zł do 1294,4 zł na osobę w rodzinie (netto). Rozwiązanie to trafiło w formie poprawki do rządowego projektu ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów z tego względu, by - jak podkreślił Bernacki - mogło wejść w życie jak najszybciej.

Czytaj w LEX: Koszty uzyskania przychodów z praw autorskich przez nauczycieli akademickich >>>

Czytaj w LEX: Uprawnienia nauczycieli akademickich w wieku emerytalnym w konstytucji dla nauki >>>