Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, Okręgowa Rada Adwokacka jest zobowiązana do udzielania informacji publicznej o treści umowy zawartej z sędzią NSA. Organy samorządu zawodowego natomiast należą do grupy "innych podmiotów wykonujących zadania publiczne", o jakich mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Z kolei, umowa jest czynnością, która charakteryzuje sposób realizacji tych zadań. Dokumenty te i dane w nich zawarte wiążą się w oczywisty sposób z majątkiem samorządu zawodowego, co przesądza o publicznym charakterze tej czynności.

Więcej>> NSA: kształcenie aplikantów ma charakter państwowy