"Tytuł zajęć jest celowo dwuznaczny. Warto poznać socjologiczny obraz Polski Kaczyńskiego i zobaczyć Kaczyńskiego (i jego formację) jako przedmiot socjologicznej obserwacji"  - czytamy w opisie przedmiotu na stronie uczelni.

Kurs ma trwać 30 godzin w semestrze (jedne zajęcia w tygodniu), będzie miał charakter nieobowiązkowego seminarium, przeznaczonego dla studentów Instytutu Socjologii UW. Jego uczestnicy mają znaleźć odpowiedź na pytanie - kim jest prezes Prawa i Sprawiedliwości, z jaką wizją świata zdobył i utrzymuje władzę. Więcej>>