Patron koordynator wyznaczonemu aplikantowi odbywającemu aplikację sędziowską lub prokuratorską otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 11 proc. podstawy swojego wynagrodzenia. Za każdego dodatkowego aplikanta dostanie o 1 proc. więcej, ale maksymalna stawka może wynieść 15 proc. wynagrodzenia podstawowego. Patron praktyki za jednego aplikanta dostanie 10 proc., przy każdym dodatkowym dostanie 1 proc. więcej. Maksymalna stawka to 15 proc. podstawy wynagrodzenia.

Podstawę wynagrodzenia określają rozporządzenia z tabelami zarobków sędziów i prokuratorów. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów praktyk przekazano do konsultacji społecznych.