Jak informują organizatorzy konkursu – redakcja miesięcznika i wydawnictwo Wolters Kluwer - Komisja konkursowa w składzie: dr hab. Adam Brzozowski, prof. dr hab. Grzegorz Domański, mec. Anna Frankowska, dr Jacek Krauss, dr Marta Litwińska-Werner, prof. dr hab. Marek Safjan, dr Cezary Wiśniewski – dokonała oceny najlepszych prac magisterskich obronionych w roku akademickim 2012/2013 i  nadesłanych  na konkurs.

Komisja postanowiła nagrodę specjalną im. Dariusza Zycha – stypendium ufundowane przez kancelarię Weil, Gotshal & Manges pokrywające koszty udziału w Kursie Prawa Amerykańskiego organizowanego przez Columbia University w Holandii oraz odpłatny staż w kancelarii Weil, Gotshal & Manges w Warszawie – otrzymał Piotr Chylicki za pracę pt.: „Program motywacyjny oparty o warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. Jacka Jastrzębskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 
 
Dariusz Zych odszedł nagle w styczniu 2005 r. Był wybitnym specjalistą w sprawach związanych z prawem spółek kapitałowych oraz rynku kapitałowego.
 
 
I  nagrodę – roczny dostęp do programu LEX OMEGA w wersji on-line o wartości 8568,18 zł oraz prenumeratę elektronicznej wersji miesięcznika e-PPH od 7/2014 do 6/2015 o wartości 648 zł – otrzymał Hubert Wysoczański za pracę pt.: „Wpływ systemu common law na stosowanie warunków umów FIDIC w krajach systemu kontynentalnego. Wybrane zagadnienia” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Andrzeja Szumańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 
II  nagrodę – roczny dostęp do programu LEX SIGMA w wersji on-line o wartości 6345,57 zł oraz prenumeratę elektronicznej wersji miesięcznika e-PPH od 7/2014 do 6/2015 o wartości 648 zł – otrzymał Maksymilian Saczywko za pracę pt.: „Reprezentacja handlowych spółek osobowych a zakaz dokonywania czynności prawnych «z samym sobą»” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Jacka Napierały na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 
 
III  nagrodę – roczny dostęp do programu LEX GAMMA w wersji on-line o wartości 3314,85 zł oraz prenumeratę elektronicznej wersji miesięcznika e-PPH od 7/2014 do 6/2015 o wartości 648 zł – otrzymała Izabela Prager za pracę pt.: „Pobudzanie aktywizmu akcjonariuszy – powrót do źródeł?” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Michała Romanowskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Krzysztof Sobczak
 
Więcej na lex.pl >>>