Co należy zrobić aby włączyć się w walkę o nagrody? Przede wszystkim wykazać się pomysłowością i przedsiębiorczością. No i oczywiście należy opracować biznesplan, tym razem wpisujący się już w nową Regionalną Strategię Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020. Nabór innowacyjnych pomysłów trwa do 31 sierpnia!

 
 
Celem konkursu Małopolski Inkubator Pomysłowości jest wyłonienie obiecujących biznesplanów zawierających innowacyjne pomysły i/lub technologie mające szansę na wdrożenie, komercjalizację i sukces rynkowy. Nie mniej istotna jest promocja innowacyjnych i przedsiębiorczych postaw małopolskich doktorantów. W konkursie mogą startować doktoranci uczelni oraz placówek naukowych, które mają swoją siedzibę lub oddział na terenie Małopolski.
 
 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest opracowanie innowacyjnego biznesplanu i zgłoszenie go do konkursu. Biznesplany powinny cechować się praktyczną możliwością wdrożenia ich na rynek lub/i wyróżniać się wysokim stopniem innowacyjności samego zagadnienia. Zgłoszone biznesplany muszą wpisywać się w jeden z siedmiu obszarów (patrz s. 33) Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020. 
 
 
Autorzy trzech najwyżej ocenionych biznesplanów otrzymają atrakcyjne nagrody finansowe: 
- miejsce I - 20 000,00 złotych brutto, 
- miejsce II - 15 000,00 złotych brutto, 
- miejsce III - 10 000,00 złotych brutto. 
 
Dodatkowo, Zarząd Województwa Małopolskiego będzie mógł przyznać nagrodę specjalną.
 
 
Merytorycznej oceny złożonych biznesplanów dokona ekspercka Komisja Konkursowa. W jej skład wejdą specjaliści z bazy ekspertów Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz przedstawiciele Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, a także centrów transferu technologii działających przy największych małopolskich uczelniach. 
 
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 17 listopada 2014 r podczas Gali Młodego Biznesu organizowanej przez Województwo Małopolskie w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie Konkursu. 
 
Konkurs Małopolski Inkubator Pomysłowości organizowany jest przez Województwo Małopolskie, jako jedno z zadań projektu systemowego pn. Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego. Projekt pilotażowy.
 
W razie pytań prosimy o kontakt: piotr.kaczor@umwm.pl, tel. 12 63 03 534.
 
Regulamin oraz wymagane dokumenty można pobrać na stronie www.imalopolska.eu