W związku z zakończeniem szkolenia przez aplikantów VI rocznika aplikacji ogólnej, MS zarządził nabór na 30-miesięczne aplikacje sędziowską i prokuratorską oraz wyznaczył limity wynoszące odpowiednio 60 i 100 miejsc na tych aplikacjach. Nabór na aplikacje specjalistyczne dotyczy absolwentów VI oraz poprzednich roczników aplikacji ogólnej.

Dopuszczalność kontynuowania nauki w KSSiP, jaki i pierwszeństwo wyboru rodzaju aplikacji jest uzależnione od listy klasyfikacyjnej, która zawiera imiona i nazwiska aplikantów, z podaniem liczby punktów uzyskanych przez każdego aplikanta w trakcie aplikacji ogólnej oraz liczby porządkowej wskazującej jego miejsce na liście. O kolejności miejsca na liście decyduje liczba punktów uzyskanych przez aplikanta ze sprawdzianów i praktyk. 

Dowiedz się więcej z książki
Prawo administracyjne materialne. Orzecznictwo aplikanta
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

W trakcie aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej aplikanci są zatrudnieni na etatach aplikanckich i odbywają zajęcia w Krajowej Szkole Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
Minister Sprawiedliwości nie zarządził do tej pory naboru na 36-miesięczne aplikacje sędziowską i prokuratorską.