Jak informuje MS, zadania przygotował zespół w składzie:
1. sędzia Krzysztof Józefowicz
2. sędzia dr Stefan Babiarz
3. sędzia Joanna Ćwik – Bielińska
4. sędzia Wojciech Łukowski
5. notariusz Paweł Cupriak
6. notariusz Arleta Kołodziejska
7. notariusz dr Małgorzata Muszalska
MS zaznacza, że powołani w skład zespołu sędziowie byli przedstawicielami ministra sprawiedliwości, zaś notariusze zostali oddelegowani przez Krajową Radę Notarialną.
Z komunikatu resortu wynika jednocześnie, że Opis istotnych zagadnień nie ma charakteru wiążącego i nie tworzy nowych kryteriów ocen, gdyż te zawarte są wyłącznie w ustawie. Posługiwanie się przez egzaminatorów i komisje egzaminacyjne opisem istotnych zagadnień stanowi zatem wyłącznie instrument pomocniczy (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 225/11).
Więcej>>>


LEX dla Aplikanta Plus>>>