Zakończył się już nabór wniosków w konkursie MALUCH. Według niepełnych danych pozyskanych przez MNiSW z urzędów wojewódzkich, w całej Polsce wpłynęło łącznie ponad 60 wniosków konkursowych. Oficjalne wyniki oraz listę uczelni i podmiotów, które otrzymają dofinansowanie na tworzenie i funkcjonowanie żłobków i klubików dziecięcych, poznamy do 22 kwietnia. Już dziś jednak wiadomo, że tylko w trzech województwach żadna z uczelni nie zdecydowała się na skorzystanie z dofinansowania z programu. To województwa opolskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. Najwięcej wniosków wpłynęło w województwie śląskim, mazowieckim, małopolskim, wielkopolskim i pomorskim.

- Rodzicielstwo nie powinno być przeszkodą w zdobywaniu wiedzy czy rozwijaniu badań naukowych. Do tej pory brak miejsc opieki zmuszał niektórych studentów do przerywania lub zawieszania studiów – mówi minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska. – Zależy nam, aby studenci mogli łączyć rodzicielstwo z nauką, a uczelnie były miejscem przyjaznym rodzinie. Elastyczne podejście do nauki, sposobu studiowania oraz właściwa opieka nad dziećmi pozwala łączyć te dwie sfery – dodaje minister nauki.

Zobacz teżNie na wszystkich uczelniach powstaną żłobki dla maluchów 

Program został doceniony nie tylko przez uczelnie i doktorantów, którzy z niego skorzystają. Dostrzegła go też Rządowa Rada Ludnościowa, która będzie rekomendowała „Malucha na uczelni” jako działanie we właściwym kierunku.

- „MALUCH na uczelni” ma na celu nie tylko polepszenie jakości życia rodziców na uczelni. Takie innowacje społeczne niosą ze sobą również efekty w postaci zmiany postaw. Żłobki na uczelniach, czy przyjazne nastawienie uczelni do rodziców, będą skutkowały pozytywnym nastawieniem studentów jako przyszłych pracowników czy pracodawców do osób będących rodzicami – mówi minister Lena Kolarska-Bobińska.

***

Program „Maluch na uczelni” to wspólne działanie MNiSW i MPiPS. Program ma pomóc studentom, doktorantom i wszystkim pracownikom uczelni w łączeniu nauki i pracy z opieką nad dziećmi. Ma zapobiegać sytuacjom, gdy pojawienie się dziecka zmusza młodych rodziców do przerwania studiów czy rezygnacji z pracy naukowej. Program jest też odpowiedzią na częsty problem z miejscami opieki w placówkach samorządowych, na przykład przy braku meldunku w danej gminie. „Maluch na uczelni” uzupełnia prowadzony od 2011 r. program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Maluch”, który w całym kraju wspiera powstawanie różnych form opieki nad dziećmi do lat trzech.

Zobacz też: Ruszył program "MALUCH na uczelni" 

Tylko kilka uczelni w Polsce prowadzi żłobek lub klubik malucha. Kilka kolejnych prowadzi na swoim terenie placówki opiekuńcze dla dzieci spoza uczelni. Niektóre szkoły wyższe współpracują z fundacjami, które prowadzą żłobki na terenie kampusu lub uczelni (np. Politechnika Wrocławska). Pierwszeństwo w tych placówkach mają dzieci studentów i pracowników uczelni. Żłobki prowadzone przez szkoły wyższe są najczęściej przeznaczone dla dzieci pracowników tych szkół (np. UW). Program „MALUCH na uczelni” ma to zmienić. 

(www.mnisw.gov.pl)