Premier Ewa Kopacz podkreśliła, że rządowi zależy, żeby plany związane z założeniem rodziny nie musiały się wiązać z przerywaniem nauki przez studentów. Zaapelowała do rektorów w całej Polsce o zgłaszanie wniosków o dofinansowanie na budowę żłobków.

Obietnica z expose zrealizowana
Szefowa rządu podkreśliła, że środki na program "Maluch" są zdecydowanie wyższe niż kilka lat temu.
Zgodnie z zapowiedzią premier z expose, w 2015 r. nakłady na budowę żłobków wzrosną o 50 mln zł. W związku z tym kwota na nowe miejsca w placówkach i utrzymanie już istniejących zwiększyła się w 2015 roku ze 101 mln do 151 mln zł.
Program "Maluch" działa od 2011 r. W jego ramach samorządy, organizacje pozarządowe, a także od tego roku uczelnie, mogą ubiegać się o dofinansowanie na tworzenie i utrzymanie żłobków. W zeszłym roku na program "MALUCH" przeznaczono kwotę 101 mln zł i dofinansowano blisko 8 200 placówek. Łączne nakłady na program "MALUCH" w latach 2011-2015 wynoszą 472 mln zł.

"MALUCH na uczelni"
Program "MALUCH na uczelni" to nowy komponent programu "MALUCH". Inspiracją dla jego stworzenia byli sami studenci. Zasady programu opracowały wspólnie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Program ma na celu:
- wspieranie tworzenia żłobków, klubików dziecięcych i zatrudniania opiekunów dziennych na uczelniach;
- promowanie koncepcji study life balance poprzez zachęcanie władz uczelni do tworzenia warunków przyjaznych nie tylko studentom z dziećmi, ale także pracownikom naukowym będącym rodzicami. Kampania ma też na celu kształcenie w studentach postaw przyjaznych rodzinie, które w przyszłości przełożyć się mają pozytywnie na ich stosunek do pracowników posiadających dzieci.
Dzięki programowi do szkół trafi w tym roku 11 mln zł. Uczelnie będą mogły otrzymać dofinansowanie 80% kosztów funkcjonowania działających już żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów (nie więcej niż 400 zł na jedno dziecko) oraz 80 proc. kosztów utworzenia nowego miejsca opieki (nie więcej niż 5 tys. zł na jedno miejsce).
Więcej informacji o programie i zasadach przyznawania dotacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Rekordowy wzrost liczby żłobków
Od uruchomienia programu "MALUCH" liczba instytucji opieki nad dziećmi wzrosła o ponad 300 proc. Liczba żłobków i klubów dziecięcych wzrosła z 571 w 2011 r. do 2294 w styczniu 2015 r. Tym samym zwiększyła się liczba dzieci, które mogą korzystać z profesjonalnej opieki z 32 tys. w 2011 r. do 70,3 tys. w grudniu 2014 r. Dla porównania w 2006 roku w Polsce funkcjonowało 371 żłobków.