75 młodych liderów z całego świata ma szansę zostać zaproszonych do uczestniczenia w szkole letniej w Nowym Jorku. Wspólnie będą zdobywać i rozwijać kluczowe umiejętności w zakresie globalnego obywatelstwa oraz poszukiwać szans na przeprowadzenie trwałych, pozytywnych przemian społecznych. Hasło tegorocznego spotkania brzmi „Młodzi dla Zmiany”.  Szkoła Letnia będzie odbywać się w historycznym amerykańskim kampusie EF w Tarrytown w Nowym Jorku od 16 do 23 sierpnia 2014 roku.

Celem Szkoły Letniej UNAOC-EF jest stworzenie sieci absolwentów stanowiącej ważną platformę dla wspólnych działań w zakresie rozwiązywania globalnych problemów. Koszt udziału, wybranych 75 osób, wraz z przelotem do Nowego Jorku pokrywa EF Education First.

Swoje kandydatury mogą zgłaszać osoby w wieku 18 do 35 lat. Rejestracja odbywa się poprzez stronę (www.UNAOCEFSummerSchool.org) i jest otwarta do 22 kwietnia 2014 roku. Rekrutacja obejmuje złożenie CV oraz odpowiedzi na pytania opisowe dotyczące dotychczasowych osiągnięć kandydata oraz jego planów i potencjału na przyszłość. Ważnym atutem przy rekrutacji będzie społeczna działalność danej osoby w organizacji lub w sieci www (np. w organizacji non-profit, jako przedsiębiorca społeczny, bloger itp.) Lista uczestników zostanie ogłoszona w maju 2014. Rok temu możliwość udziału w tygodniowej dyskusji w ramach Szkoły Letniej zainteresowała ponad 100 tysięcy młodych kandydatów z całego świata, natomiast wśród uczestników znalazła się Polka, Lena Górska.

 

Więcej informacji o Szkole Letniej:

press@unaocefsummerschool.org