W Polsce studiuje dziś 36 tysięcy zagranicznych studentów. Od 2007 roku ta liczba wzrosła o ponad 20 tysięcy. Studenci ze świata to jednak tylko 2,3 proc. ogółu studiujących – średnia dla krajów OECD to 6,9 proc.

– Polskie uczelnie mają duży potencjał. Ze względu na położenie Polski w sercu Europy i konkurencyjne koszty studiowania są w ostatnim czasie coraz chętniej wybierane przez młodych ludzi z całego świata. To moment, w którym szkoły wyższe muszą szczególnie skoncentrować się nad przygotowaniem atrakcyjnej oferty studiów i infrastruktury potrzebnej do przyjęcia zagranicznych studentów – podkreśla minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska. - Ministerstwo Nauki będzie konsekwentnie wspierać uczelnie w tych działaniach, ale to one muszą otworzyć się na świat – dodaje.
 
 
W oficjalnej wizycie w Omanie minister nauki towarzyszył przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Wiesław Banyś oraz przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Jerzy Woźnicki.
 
Dzięki umowie z Omanem do Polski przyjedzie na studia i staże kilkudziesięciu studentów rocznie. Studenci arabistyki z Polski będą mogli doskonalić tam umiejętności językowe i poznawać kulturę. Możliwa będzie wymiana pracowników naukowych, prowadzenie wspólnych projektów badawczych i organizowanie konferencji naukowych. Polska pomoże też Omanowi podnosić kwalifikacje wykładowców akademickich z tamtejszych uczelni.
 
Obecnie w Polsce studiuje 24 studentów z Omanu, większość na Politechnice Warszawskiej. Kolejnych 17 osób doskonali znajomość języka angielskiego i rozpocznie studia w przyszłym roku.
 
We wszystkich Polskich uczelniach studiuje dziś 800 studentów z krajów arabskich. – Uczelnie z tego regionu świata stają się ważnym partnerem dla polskich uczelni i instytutów naukowych. Ministerstwo Nauki już przygotowuje się do podpisania porozumień ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Katarem. Wkrótce podejmiemy też negocjacje z Arabią Saudyjską – zapowiada minister nauki.
 
 
Na całym świecie poza swoją ojczyzną studiuje około 4,3 miliona osób, a szacowany na ponad 100 miliardów dolarów rynek międzynarodowych studiów stał się ważną gałęzią globalnej gospodarki. Najwięcej zagranicznych studentów przyciąga dziś Australia, Nowa Zelandia i Wielka Brytania.
 
– Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podejmuje szereg działań, by zwiększyć umiędzynarodowienie szkół wyższych. To jeden z priorytetów resortu. Będziemy między innymi wspierać uczelnie w tworzeniu programów studiów w języku angielskim oraz przygotowaniu pracowników administracyjnych do właściwej opieki nad obcokrajowcami – zapowiada minister Kolarska-Bobińska. 
Źródło: nauka.gov.pl