Wprowadzi to nowelizacja Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia - Sejm zdecydował, że grzywnę nałożoną w drodze mandatu karnego będzie można uiścić także w formie bezgotówkowej, przy użyciu karty płatniczej. Funkcjonariusze posiadający terminale płatnicze będą mieli obowiązek poinformować o takiej możliwości osoby ukarane mandatami.