Konkurs adresowany jest do studentów I roku prawa i stanowi szansę nie tylko na zdobycie bardzo dobrej oceny z egzaminu, ale i na udział w Międzynarodowym Konkursie Prawa Rzymskiego. 

Lokalny Konkurs Prawa Rzymskiego składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap odbędzie się 26 maja. W eliminacjach studenci muszę zmierzyć się z testem wielokrotnego wyboru. Do drugiego etapu przechodzi osiem osób, które uzyskały najlepsze wyniki w poprzednim etapie. 
Zobacz: Prawo rzymskie – czy nadal aktualne>>> 
Finał składa się z trzech części. Pierwsze dwie części polegają na odpowiedzi ustnej na zadane pytania, za które jury przyznaje określoną liczbę punktów. Ta część konkursu ma charakter eliminacyjny – do II części przechodzi pięciu uczestników, zaś do III części – trzech z najlepszą punktacją liczoną jako suma punktów etapu I i II. Etap III polega na rozwiązaniu przedstawionego przez jury kazusu konkursowego, na podstawie wypowiedzi udzielonej przez uczestników jury ustala kolejność zajmowanych w konkursie miejsc. 
 
Trójka finalistów awansuje do etapu ogólnopolskiego, gdzie reprezentuje Uniwersytet. Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe. 
 
Informujemy, iż warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przystąpienie do testu eliminacyjnego, który odbędzie się 26 maja o godz. 15:00 w sali 3.1 Collegium Iuridicum Novum. 
 
Więcej informacji o konkursie znajdziecie tutaj>>>
 
Kinga Mierzyńska – Ambasadorka portalu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu