Jak poinformowała rzeczniczka resortu Katarzyna Zawada, przyczyną wstrzymania decyzji jest "brak realizacji postanowień porozumienia o współpracy i połączeniu zawartego pod auspicjami Ministerstwa przez władze obydwu uczelni".

Połączenie uczeni było przygotowywane w ramach rozmów pomiędzy ich władzami, ale w lutym tego roku zostały zerwane , kiedy senat PMWSZ uznał, że warunki, na jakich uczelnia medyczna ma wejść w struktury Uniwersytetu, w znaczny sposób różnią się od wcześniejszych ustaleń. Jednak na początku czerwca na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia ministra, zgodnie z którym PMWSZ miała zostać włączona w struktury uniwersytetu z dniem 15 lipca 2019 roku.

W jego uzasadnieniu można było przeczytać, że wydając rozporządzenie minister wziął pod uwagę potrzeby wynikające z polityki naukowej państwa oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Resort tłumaczył też, że włączenie Szkoły do Uniwersytetu odpowiada koncepcji łączenia uczelni w jedną strukturę organizacyjną. - Koncepcja ta ma na celu tworzenie silnych, prężnych ośrodków akademickich i została ujęta w przepisach ustawy zakładających konsolidację środków przeznaczonych na szkolnictwo wyższe i naukę. Przedsięwzięcie włączenia Szkoły do Uniwersytetu uwzględnia także wyrażony w ustawie nacisk na działania projakościowe, powiązany z promowaniem współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, szczególnie w zakresie kształcenia na kierunkach studiów, na których absolwentów istnieje realne zapotrzebowanie w lokalnych środowiskach gospodarczych - napisano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Czytaj: Zagraniczni eksperci wskażą uczelnie badawcze >>
 

Według tego dokumentu włączenie Szkoły do Uniwersytetu miało pozwolić na bardziej efektywną gospodarkę finansową, a także w istotny sposób przełożyć się na lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych i infrastruktury dydaktycznej i badawczej obydwu uczelni, co w założeniu skutkować miało podniesieniem jakości prowadzonych badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także jakości kształcenia.

Autorzy projektu rozporządzenia przypominali także w uzasadnieniu do niego, że połączenie uczelni poparł samorząd województwa opolskiego, a zarząd województwa w piśmie skierowanym 25 lutego 2019 r. do rektorów Szkoły i Uniwersytetu zaznaczył, że wprowadzone w ostatnim czasie zmiany ustrojowe w systemie szkolnictwa wyższego i nauki stanowią niepowtarzalną szansę na zbudowanie w województwie opolskim nowoczesnego ośrodka akademickiego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.