Na zajęciach obowiązują m.in. dezynfekcja, maseczki, wietrzenie pomieszczeń, bezpieczne odstępy między stanowiskami pracy i harmonogram, który pozwoli pracować w mniejszych grupach. Stan zdrowia prowadzących zajęcia ma być "monitorowany".

25 maja weszło w życie rozporządzenie resortu nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z nim do 30 września br. wszędzie tam, gdzie tylko to możliwe, zajęcia dla studentów i doktorantów mają się odbywać zdalnie. Jeśli jednak zajęć ze względu na ich specyfikę nie można przeprowadzić w sposób zdalny - to dopuszczono ich prowadzenie w siedzibach uczelni lub filiach, niezależnie od roku studiów. Analogicznie jest w przypadku doktorantów.

Czytaj też: Uczelnie pracują zdalnie, ale część zajęć można prowadzić na miejscu >

Pierwsze zajęcia stacjonarne już ruszyły

Pierwsze stacjonarne zajęcia dla studentów i doktorantów na warszawskich uczelniach już ruszyły, m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, w pracowni konserwacji ceramiki na Wydziale Archeologii UW. Katarzyna Łukaszewska z biura prasowego uczelni informuje, że na Wydziale Geologii zajęcia zaplanowano w czerwcu. Grafiki w innych jednostkach jeszcze nie zostały opublikowane na stronach. Rzeczniczka wyjaśnia, że w formie stacjonarnej prowadzone będą jedynie zajęcia praktyczne, które wymagają fizycznej obecności studentów na uczelni (np. laboratoryjne, terenowe) i są niezbędne do realizacji programu kształcenia. Zgodnie z rekomendacjami dla jednostek, zajęcia praktyczna można także (jeśli to możliwe) przenieść na kolejny rok studiów (nie dotyczy to studentów, którzy w tym roku studia kończą i jest im to niezbędne do zakończenia kształcenia).

 

Biuro prasowe UW, zapytane o kształt i formę zajęć stacjonarnych poinformowało, że kierownicy jednostek dydaktycznych opracowują obecnie harmonogramy zajęć praktycznych dla poszczególnych kierunków studiów. Są one przygotowywane są w taki sposób, aby w czasie zajęć i przerw zapewnić przestrzeganie reguł sanitarnych. - Zarządzenie rektora UW przypomina też, że wszyscy pracownicy, doktoranci, studenci oraz słuchacze zobowiązani są do przestrzegania zaleceń wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego - podkreślono.

Co GIS zaleca uczelniom?

Zgodnie z zaleceniami GIS, opublikowanymi w połowie maja, na zajęcia laboratoryjne studenci i wykładowcy nie powinni wnosić np. plecaków czy telefonów. Konieczne też będzie np. wietrzenie pomieszczeń co godzinę i dezynfekcja m.in. miejsc siedzących po każdych zajęciach. Miejsca siedzące i powierzchnie dotykowe, a także używany sprzęt (również ten należący do studentów) należy dezynfekować przed i po każdych zajęciach.

Na Politechnice Warszawskiej pierwsze zajęcia stacjonarne ruszą 1 czerwca

Jak poinformował prorektor ds. studiów PW prof. Krzysztof Lewenstein, pięć z piętnastu wydziałów zrealizowało w pełni plan zajęć w formie zdalnej. Natomiast tzw. wydziały "twarde technicznie", ze względu na specyfikę zajęć, miały ograniczone możliwości w tym zakresie, gdyż niektóre z laboratoriów wymagają obecności studentów na miejscu. Prorektor szacuje, że jest to ok. 10-15 proc. wszystkich zajęć. Zapowiedział, że zajęcia stacjonarne będzie można odrobić w późniejszym czasie. Politechnika uzna nieobecność studentów na nich za niezawinioną - wynika z informacji przekazanych przez prorektora.

- Zajęcia w uczelni nie będą organizowane na hurra i po staremu. Wszystko odbędzie się w sposób absolutnie kontrolowany. Dziekani, dyrektorzy instytutów i kierownicy pracowni i laboratoriów będą decydować o tym, w jakiej sekwencji i w jakich liczbach studenci pojawią się na wydziałach - zaznaczył prorektor. Dodał, że wytyczne dotyczące prowadzenia zajęć na uczelni opracowywano przez miesiąc w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia i GIS. W każdej sali dydaktycznej muszą znajdować się środki dezynfekujące na bazie alkoholu, między stanowiskami dydaktycznymi zapewnić należy odległość 1,5 m, a stan zdrowia prowadzących zajęcia ma być "monitorowany" - to niektóre z wytycznych wynikających z zarządzenia rektora PW.

Zajęcia w formie stacjonarnej potrwają - jeśli będzie taka potrzeba - aż do września. Będą się odbywać równolegle z sesją.

SGGW - wracają te zajęcia, które są niezbędne do zaliczenia roku

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) na trzech z trzynastu wydziałów udało się w całości zrealizować program studiów w sposób zdalny - powiedział rzecznik uczelni Krzysztof Szwejk. - Wynika to z tego, że nie musiały być na nich przeprowadzone ćwiczenia laboratoryjne - dodał. Część z zajęć musi się jednak odbyć i ich zaliczenie jest warunkiem ukończenia roku. Dla tych studentów SGGW przygotowała miejsca w swoich domach studenckich. Władze uczelni przewidują, że zajęcia potrwają do końca sierpnia.

Rzecznik SGGW podkreśla, że zajęcia są rozkładane w czasie, po to żeby nie doszło do nagromadzenia osób w salach i laboratoriach. W sumie w zajęciach stacjonarnych weźmie udział w najbliższych miesiącach kilka tysięcy studentów i doktorantów z SGGW. z 30 kierunków różnych lat studiów.

 

AM/PAP