Konkurs składać się będzie z dwóch etapów. W pierwszym uczestniczy zmierzą się z 20 pytaniami testowymi wielokrotnego wyboru. Dziesięć osób z najlepszym wynikiem przejdzie do etapu drugiego, który polegać będzie na udzieleniu ustnej odpowiedzi na 3 pytania.

Literatura polecana do przyswojenia przez organizatorów to ,,Prawo Państwowe” autorstwa Andrzeja Burdy oraz Konstytucja PRL. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody książkowe, studenci drugiego roku prawa mogą natomiast liczyć na dodatkowe punkty na egzaminie. 
 
Zgłoszenia należy przesyłać na adres constitutiokn@gmail.com (w treści wiadomości wpisując imię, nazwisko, kierunek i rok studiów oraz nazwę uczelni).