Temat pracy powinien koncentrować się na problematyce związanej z szeroko rozumianym rozwojem gospodarczym miasta Lublin, podnoszeniem konkurencyjności Lublina oraz posiadać związek z przyjętymi przez samorząd miasta planami i programami.

W obu kategoriach (prace magisterskie licencjackie i inżynierskie oraz prace doktoranckie) przyznana zostanie nagroda główna w wysokości 6000 złotych oraz trzy wyróżnienia w wysokości 2000 zł.

Prace można zgłaszać do 15 września 2013 roku. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są poniżej. W konkursie mogą wziąć udział prace obronione od 2010 roku. Od tej edycji w konkursie mogą wziąć udział także autorzy prac doktoranckich.

Formularz zgłoszeniowy