Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina o kolejnej edycji konkursu Prezesa UOKiK na najlepszą pracę magisterską z zakresu ochrony konkurencji i ochrony konsumentów. Wieloletnim partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, patronem zaś Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Czytaj także: Konkurs na prace magisterskie o postępowaniu cywilnym>>

 

Co należy zrobić?

  1. Napisać pracę w języku polskim w jednym z wyznaczonych obszarów tematycznych (ochrona konkurencji lub ochrona konsumentów).
  2. Obronić pracę od 16 października 2019 r. do 16 października 2020 r.
  3. Otrzymać za pracę ocenę bardzo dobrą.
  4. 4Przesłać pracę ze wszystkimi wymaganymi dokumentami do 30 października 2020 r.

 


Jak podkreślają organizatorzy konkursu, opracowania w konkursie z zakresu ochrony konkurencji powinny poruszać zagadnienia dotyczące praktyk ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji lub pomocy publicznej. Z obszaru ochrony konsumentów czekamy na prace poświęcone prawnym i ekonomicznym aspektom ochrony konsumentów z wyłączeniem kwestii obejmujących nadzór rynku, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz jakość wyrobów i usług.

 

Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy.
  2. Egzemplarz pracy ? wydrukowany dwustronnie w formacie A4 w miękkiej oprawie oraz w wersji elektronicznej.
  3. Jednostronne streszczenie (w wersji drukowanej oraz elektronicznej).
  4. Zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające termin obrony i temat.

Na prace UOKiK czeka do 30 października 2020 r.

Szczegóły konkursu, regulaminy i formularz zgłoszeniowy na stronie: https://www.uokik.gov.pl/konkurs_prace_dyplomowe.php#faq3420>>