Jak informują organizatorzy, do konkursu dopuszczone będą prace magisterskie obronione w roku akademickim 2019/2020. Prace magisterskie mogą być zgłaszane wyłącznie przez samodzielnych pracowników naukowych za pisemną zgodą ich autorów. Każdy samodzielny pracownik naukowy może zgłosić do konkursu jedną pracę. Do konkursu zostaną dopuszczone jedynie prace magisterskie sporządzone w języku polskim.


Zgłoszenie pracy na konkurs powinno być dokonane w formie elektronicznej przez przesłanie (na adres e-mail: konkurs@tnpc.pl z dopiskiem „Konkurs”) egzemplarza pracy magisterskiej wraz z następującymi załącznikami: opinią promotora, opinią recenzenta, zgodą Autora na zgłoszenie pracy do konkursu, życiorysem autora oraz zaświadczeniem właściwej uczelni, że zgłoszona praca została obroniona w roku akademickim 2019/2020.

Szczegółowe zasady konkursu określone są w regulaminie, który jest umieszony na stronie internetowej Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych: http://tnpc.pl/konkurs/regulamin/>>

Czytaj także: Rusza kolejna edycja konkursu Tax Everest>>