- Mam nadzieję, że udział w konkursie i odniesione sukcesy zmotywują Państwa do dalszej twórczej pracy i do wybrania ścieżki zawodowej związanej z polityką zagraniczną – powiedział minister Jacek Czaputowicz, wręczając nagrody. - Przy tej okazji chciałbym zachęcić Państwa do wzięcia udziału w konkursie na aplikację dyplomatyczno-konsularną organizowanym przez MSZ, aby w przyszłości dołączyć do grona polskich dyplomatów – dodał.

Nagrodą pierwszego stopnia uhonorowano Adriana Bronę za pracę magisterską pt. "Stosunki polityczne, gospodarcze i kulturalne pomiędzy Polską a Chińską Republiką Ludową po 1989 r.", napisaną na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem dr hab. Ewy Trojnar.

MSZ: Najlepsze prace magisterskie nagrodzone w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych>>

 

Wyróżnienie otrzymał Piotr Łoś za pracę magisterską pt. "Koncepcja Międzymorza jako próba stworzenia strefy bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej po zimnej wojnie", napisaną na Wydziale Nauk Społecznych Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Gizickiego, prof. KUL.

 


 

- Dziękuję za wsparcie, jakiego Państwo udzielacie swoim studentom, za rady i sugestie, jakimi się dzielicie, za umiejętność zaszczepienia w nich zamiłowania do nauki. To dzięki Państwa pracy i motywacji młodzi ludzie potrafią stawiać twórcze pytania oraz szukać nowatorskich rozwiązań – mówił szef polskiej dyplomacji, zwracając się do promotorów nagrodzonych prac.

Konkurs jest organizowany corocznie od grudnia 1989 roku. Jego celem jest rozbudzenie w środowisku akademickim zainteresowania współczesnymi stosunkami międzynarodowymi, a w szczególności zagadnieniami z zakresu polskiej polityki zagranicznej.