Polska i słowacka strona zgodziły się co do zmiany w umowie o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w RP i Republice Słowackiej. Umowa w nowym brzmieniu, podpisana 16 marca 2016 r. przez premiera Jarosława Gowina i ambasadora Republiki Słowackiej Dušana Krištofika, zacznie obowiązywać w środę (1 czerwca br.).
Według nowych zapisów uzyskany na Słowacji tytuł naukowo-pedagogiczny "docent" będzie uznawany za równoważny polskiej "habilitacji" jedynie po weryfikacji dorobku naukowego badacza dokonanego na polskiej uczelni.
Wcześniej proces ten minister Gowin określał jako nostryfikację.
Umowę o wzajemnym uznawaniu tytułów naukowych rządy Polski i Słowacji zawarły pierwotnie w 2005 r. Zgodnie z jej zapisami tytuły naukowe (takie jak słowacki "docent") są równoważne ze zdobywanym w Polsce stopniem doktora habilitowanego. Od 1 czerwca słowacka docentura nie będzie w Polsce automatycznie uznawana jako habilitacja.
Jak wyjaśnił dyrektor departamentu współpracy międzynarodowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) Juliusz Gałkowski, resort skłoniły do zmian głosy płynące ze środowiska naukowego. Zaznaczył jednak, że skala nadużyć była jednostkowa.
Przedstawiciele środowiska naukowego wielokrotnie podkreślali, że tytuły polskie i słowackie wcale nie są równoważne. Ponieważ jednak na Słowacji można zdobyć je szybciej i łatwiej niż w Polsce, naukowcy polscy z możliwości tej korzystali. Według nowych założeń polska uczelnia będzie weryfikować dorobek badacza pod kątem wymagań habilitacji. Sama zdecyduje, na jakim stanowisku go zatrudni.
"Bardzo mocno należy podkreślić, że to nie jest tak, że każda docentura słowacka traktowana jest przez Polskę jako rzecz podejrzana; wręcz na odwrót. Bardzo się cieszymy, że ludzie (...) zdobywają wykształcenie za granicą" - dodał Gałkowski. Dyrektor powiedział, że dobrze ocenia zjawisko umiędzynarodowienia.
Jak przypomniał, prace nad zmianą umowy w zakresie wzajemnego uznawania wykształcenia między Polską a Słowacją rozpoczęli poprzedni ministrowie nauki i szkolnictwa wyższego. Teraz rozmowy udało się przyspieszyć i sfinalizować. Z uwagi na to, że zasady przyznawania stopnia doktora na Słowacji i w Polsce są takie same, umowa nie ulegnie w tym zakresie zmianom - poinformował Gałkowski. (PAP)

 

Dowiedz się więcej z książki
Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł