Komisje Egzaminacyjne sprawdzają prace zdających, którzy w dniach 11-13 marca 2015 r. przystąpili do egzaminu adwokackiego i radcowskiego.

Egzamin adwokacki
Znane już są wyniki z 33 komisji egzaminacyjnych. Do egzaminu adwokackiego przystąpiło 2175 zdających – 1769 osób uzyskało wynik pozytywny, 406 – wynik negatywny. Egzamin ten zdało zatem 81% kandydatów na adwokatów.

Pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego uzyskało przed komisją egzaminacyjną:

 • w Białymstoku - 76 spośród 82 zdających, tj. około 93%,
 • Gdańsku - 46 spośród 51 zdających, tj. około 90%,
 • nr 2 w Gdańsku - 40 spośród 51 zdających, tj. około 78%,
 • w Katowicach - 72 spośród 81 zdających, tj. około 89%,
 • nr 2 w Katowicach - 66 spośród 80 zdających, tj. około 83%,
 • nr 3 w Katowicach - 69 spośród 82 zdających, tj. około 84%,
 • w Kielcach - 35 spośród 53 zdających, tj. około 66%,
 • w Krakowie - 39 spośród 60 zdających, tj. około 65%,
 • nr 2 w Krakowie - 44 spośród 60 zdających, tj. około 73%,
 • nr 3 w Krakowie - 49 spośród 59 zdających, tj. około 83%,
 • w Lublinie - 60 spośród 76 zdających, tj. około 79%.
 • w Łodzi - 43 spośród 50 zdających, tj. około 86%,
 • nr 2 w Łodzi - 37 spośród 45 zdających, tj. około 82%,
 • w Poznaniu - 73 spośród 93 zdających, tj. około 78%,
 • nr 2 w Poznaniu -74 spośród 77 zdających, tj. około 96%,
 • Rzeszowie - 56 spośród 57 zdających, tj. około 98%,
 • nr 2 w Rzeszowie - 48 spośród 49 zdających, tj. około 98%,
 • w Szczecinie - 39 spośród 56 zdających, tj. około 70%,
 • w Toruniu – 49 spośród 57 zdających, tj. około 86%,
 • w Warszawie - 57 spośród 68 zdających, tj. około 84%,
 • nr 2 w Warszawie – 55 spośród 68 zdających, tj. około 81%,
 • nr 3 w Warszawie – 51 spośród 65 zdających, tj. około 78%,
 • nr 4 w Warszawie – 39 spośród 68 zdających, tj. około 57%,
 • nr 5 w Warszawie – 49 spośród 67 zdających, tj. około 73%,
 • nr 6 w Warszawie – 58 spośród 67 zdających, tj. około 86%,
 • nr 7 w Warszawie – 53 spośród 65 zdających, tj. około 81%,
 • nr 8 w Warszawie – 54 spośród 67 zdających, tj. około 81%,
 • nr 9 w Warszawie – 54 spośród 64 zdających, tj. około 84%,
 • nr 10 w Warszawie – 53 spośród 69 zdających, tj. około 77%,
 • nr 11 w Warszawie – 51 spośród 67 zdających, tj. około 76%,
 • nr 12 w Warszawie – 52 spośród 66 zdających, tj. około 79%,
 • we Wrocławiu - 63 spośród 79 zdających, tj. około 80%,
 • nr 2 we Wrocławiu - 65 spośród 76 zdających, tj. około 86%.

Najtrudniejsze dla zdających egzamin adwokacki okazało się zadanie z zakresu prawa gospodarczego, najłatwiejsze - z zakresu prawa administracyjnego. Z poszczególnych części egzaminu adwokackiego wystawiono ogółem 609 ocen niedostatecznych, w tym z zadania z zakresu prawa karnego - 157, tj. około 26%, z zadania z zakresu prawa cywilnego – 144, tj. około 24%, z zadania z zakresu prawa gospodarczego – 218, tj. około 36% i z zadania z zakresu prawa administracyjnego – 90, tj. około 15%.

Egzamin radcowski
W odniesieniu do egzaminu radcowskiego, wyniki ogłosiły dotychczas 53 z 58 komisji egzaminacyjnych. Do egzaminu radcowskiego przystąpiło 3243 zdających, wynik pozytywny uzyskało dotychczas 2646 osób, tj. 81% kandydatów na radców prawnych. Przed komisją egzaminacyjną:

 • w Białymstoku – egzamin zdało 50 spośród 58 zdających, tj. około 86%,
 • nr 2 w Białymstoku – egzamin zdało 47 spośród 58 zdających, tj. około 81%,
 • w Katowicach – egzamin zdało 46 spośród 64 zdających, tj. około 72%,
 • nr 2 w Katowicach – egzamin zdało 50 spośród 63 zdających, tj. około 79%,
 • nr 3 w Katowicach – egzamin zdało 47 spośród 61 zdających, tj. około 77%,
 • w Kielcach – egzamin zdało 44 spośród 53 zdających, tj. około 83%,
 • nr 2 w Kielcach – egzamin zdało 40 spośród 51 zdających, tj. około 78%,
 • w Koszalinie – egzamin zdało 31 spośród 35 zdających, tj. około 89%,
 • w Krakowie – egzamin zdało 70 spośród 77 zdających, tj. około 91%,
 • nr 2 w Krakowie – egzamin zdało 70 spośród 76 zdających, tj. około 92%,
 • nr 3 w Krakowie – egzamin zdało 60 spośród 75 zdających, tj. około 80%,
 • nr 4 w Krakowie – egzamin zdało 61 spośród 71 zdających, tj. około 86%,
 • nr 5 w Krakowie – egzamin zdało 54 spośród 70 zdających, tj. około 77%,
 • nr 6 w Krakowie – egzamin zdało 64 spośród 73 zdających, tj. około 88%,
 • w Lublinie – egzamin zdało 76 spośród 83 zdających, tj. około 92%,
 • nr 2 w Lublinie – egzaminu zdało 76 spośród 84 zdających, tj. około 91%,
 • w Łodzi – egzamin zdało 44 spośród 56 zdających, tj. około 79%,
 • nr 2 w Łodzi – egzamin zdało 47 spośród 57 zdających, tj. około 82%,
 • nr 3 w Łodzi – egzamin zdało 39 spośród 56 zdających, tj. około 70%,
 • w Olsztynie – egzamin zdało 45 spośród 57 zdających, tj. około 79%,
 • nr 2 w Olsztynie – egzamin zdało 41 spośród 54 zdających, tj. około 76%,
 • w Opolu – egzamin zdało 40 spośród 49 zdających, tj. około 82%,
 • nr 2 w Opolu – egzamin zdało 43 spośród 50 zdających, tj. około 86%,
 • nr 2 w Poznaniu – egzamin zdało 58 spośród 70 zdających, tj. około 83%,
 • nr 3 w Poznaniu – egzamin zdało 47 spośród 54 zdających, tj. około 87%,
 • nr 4 w Poznaniu – egzamin zdało 35 spośród 51 zdających, tj. około 69%,
 • w Rzeszowie – egzamin zdało 48 spośród 63 zdających, tj. około 76%,
 • nr 2 w Rzeszowie – egzamin zdało 39 spośród 59 zdających, tj. około 66%,
 • w Szczecinie – egzamin zdało 37 spośród 50 zdających, tj. około 74%,
 • nr 2 w Szczecinie – egzamin zdało 25 spośród 44 zdających, tj. około 57%,
 • Toruniu – egzamin zdało 61 spośród 63 zdających, tj. około 97%,
 • w Wałbrzychu – egzamin zdało 43 spośród 56 zdających, tj. około 77%,
 • w Warszawie – egzamin zdało 59 spośród 62 zdających, tj. około 95%,
 • nr 2 w Warszawie – egzamin zdało 46 spośród 61 zdających, tj. około 75%,
 • nr 3 w Warszawie – egzamin zdało 56 spośród 67 zdających, tj. około 84%,
 • nr 4 w Warszawie – egzamin zdało 52 spośród 61 zdających, tj. około 85%,
 • nr 5 w Warszawie – egzamin zdało 50 spośród 63 zdających, tj. około 79%,
 • nr 6 w Warszawie – egzamin zdało 55 spośród 60 zdających, tj. około 92%,
 • nr 7 w Warszawie – egzamin zdało 48 spośród 63 zdających, tj. około 76%,
 • nr 8 w Warszawie – egzamin zdało 51 spośród 62 zdających, tj. około 82%,
 • nr 9 w Warszawie – egzamin zdało 46 spośród 61 zdających, tj. około 75%,
 • nr 10 w Warszawie – egzamin zdało 51 spośród 65 zdających, tj. około 78%,
 • nr 11 w Warszawie – egzamin zdało 43 spośród 62 zdających, tj. około 69%,
 • nr 12 w Warszawie – egzamin zdało 51 spośród 58 zdających, tj. około 88%,
 • nr 13 w Warszawie – egzamin zdało 56 spośród 62 zdających, tj. około 90%,
 • nr 14 w Warszawie – egzamin zdało 55 spośród 69 zdających, tj. około 80%,
 • nr 15 w Warszawie – egzamin zdało 52 spośród 65 zdających, tj. około 80%,
 • nr 16 w Warszawie – egzamin zdało 53 spośród 63 zdających, tj. około 84%,
 • we Wrocławiu – egzamin zdało 53 spośród 64 zdających, tj. około 83%,
 • nr 2 we Wrocławiu – egzamin zdało 49 spośród 64 zdających, tj. około 77%,
 • nr 3 we Wrocławiu – egzamin zdało 55 spośród 64 zdających, tj. około 86%,
 • nr 4 we Wrocławiu – egzamin zdało 53 spośród 65 zdających, tj. około 82%,
 • w Zielonej Górze – egzamin zdało 34 spośród 41 zdających, tj. około 83%.

Najwięcej ocen niedostatecznych wystawiono dotychczas za zadanie z zakresu prawa cywilnego - 241, tj. około 30%, najmniej – za zadanie z zakresu prawa administracyjnego - 144, tj. około 18%. Z zadania z zakresu prawa karnego wystawiono 222 oceny niedostateczne, tj. około 28%, a za zadanie z zakresu prawa gospodarczego - 191, tj. około 24%.

Ogłoszenie wyników przez pozostałe 5 komisji egzaminacyjnych spodziewane jest do dnia 6 maja 2015 r.

Egzamin komorniczy
Wyniki egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 19-20 marca 2015 r. ogłosiły 3 kolejne komisje egzaminacyjne.

Pozytywny wynik z egzaminu uzyskało przed komisją egzaminacyjną w:

 • Katowicach – 62 spośród 70 zdających, tj. około 89%,
 • Krakowie – 45 spośród 86 zdających, tj. około 52%,
 • Warszawie – 51 spośród 94 zdających, tj. około 54%.

Wcześniej, wyniki egzaminu komorniczego ogłosiły komisje egzaminacyjne z siedzibą w Łodzi (zdawalność na poziomie 69%) i we Wrocławiu (wynik pozytywny uzyskało 61% zdających).

Pozytywny wynik z egzaminu komorniczego uzyskało dotychczas 277 spośród 635 ogółu zdających, tj. około 64% kandydatów na komorników.

Ogłoszenie wyników przez pozostałe 2 komisje egzaminacyjne spodziewane jest do dnia 6 maja 2015 r.

(www.ms.gov.pl)