Zrzeszające tysiące osób Stowarzyszenie ELSA, zarówno studentów, jak i absolwentów prawa, ma nadzieję wychować kolejne pokolenia ambitnych i zaangażowanych społecznie prawników. W tym celu będzie podejmowało działania na kilku płaszczyznach: zawodowej, akademickiej, społecznej oraz międzynarodowej, przy czym w ramach każdej z nich posiada dla studentów różnorodną i bogatą ofertę.

Polska i Litwa będą uznawać dyplomy i stopnie naukowe>>

 

Czterdziestolecie stowarzyszenia

Rocznica jest okazją do podsumowania i zintensyfikowania działań ELSA Poland na rzecz systemu kształcenia młodych prawników, zwiększania ich kwalifikacji zawodowych, budowania postaw prospołecznych czy też promowania współpracy międzynarodowej. Poprzez różnego rodzaju praktyczne warsztaty w ramach Akademii Praktykanta, która odbywa się we wszystkich ośrodkach akademickich w Polsce, Elsowicze chcą polepszyć takie umiejętności studentów, jak pisanie pism procesowych czy opinii prawnych. Natomiast podczas XVI Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych, które odbędą się w marcu 2021, Stowarzyszenie będzie dbało o znajomość rynku prawniczego oraz rozwój umiejętności przydatnych podczas pracy w kancelariach.

 

 

 

Sam rynek prawniczy będzie przedstawiany także, jak co roku, w Magazynie Studenckim “Index”, kolportowanym do wszystkich Grup Lokalnych ELSA Poland. Dzięki takim wydarzeniom studenci zachęcani są do próbowania swoich sił na praktykach już podczas studiów, a mogą zacząć od sprawdzenia oferty praktyk na Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl, którym opiekuje się Stowarzyszenie lub na portalu step.elsa.org, na którym umieszczane są ofert praktyk międzynarodowych.