Prawo administracyjne, tak jak pozostałe gałęzie prawa nie może istnieć w oderwaniu od pozostałych dziedzin prawa. Nie jest możliwe zatem działanie poza wyznaczonymi prawem cywilnym czy też karnym, granicami. Interakcje pomiędzy gałęziami prawa zachodzą na wielu poziomach i stanowią o niezwykle szerokich możliwościach teoretycznonaukowych.

Problematyka prawa administracyjnego, zawierająca się w działaniach podejmowanych od narodzin dziecka, aż do śmierci nieustannie przeplata się z podejmowaniem przez dzieci prac dorywczych na podstawie umów cywilno-prawnych, prawa pracy i zasiłków oraz często prawa karnego.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi studentów, doktorantów i przedstawicieli nauki prawa na wielki i niezwykle doniosły praktycznie temat związków między gałęziami prawa i zbadanie problemów wyłaniających się na tle ich stosowania.

Więcej informacji o Seminarium znajdziesz tutaj>>>