Statuetka „Najlepszy partner w biznesie” jest kolejnym wyróżnieniem dla Grupy Uczelni Vistula. Wcześniej specjalną nagrodę za „Awans za najszybciej rozwijającą się niepubliczną uczelnię” przyznały redakcje Perspektyw i Rzeczpospolitej. - Wyróżnienie od Home & Market potwierdza słuszność obranej strategii – mówi Arif Erkol, kanclerz Grupy Uczelni Vistula.  
 
Skonsolidowanie w ostatnim czasie sześciu szkół wyższych i utworzenie z nich trzech podmiotów o profilu ekonomiczno-bzinesowym (Akademii Finansów i Biznesu Vistula), artystycznym (Europejskiej Akademii Sztuk) oraz hotelarsko-turystycznym (Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji) w obrębie jednej Grupy Uczelni Vistula umożliwiło stworzenie kompleksowej i atrakcyjnej oferty dla studentów. - Mamy jednak większe ambicje – dodaje Arif Erkol.  
 
- W ciągu kilku lat chcemy stworzyć najlepszą placówkę edukacyjną. W tym celu sukcesywnie rozszerzamy naszą ofertę. Już dziś nasi studenci mogą korzystać z 60 specjalizacji na stopniu licencjackim, magisterskim i doktoranckim. Uzupełnieniem są nie tylko szkolenia (m.in. w zakresie team working), ale też staże w firmach partnerskich. Wszystko to pozwala wyposażyć naszych absolwentów w praktyczną wiedzę – mówi Krzysztof Rybiński, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula. 
 
Informacja prasowa uczelni