Dlaczego warto nawiązać współpracę i zorganizować szkolenie u siebie?

Udział w szkoleniu dostarcza wiedzy i motywacji do zaangażowania się na rzecz danej społeczności. Dzięki takiemu zaangażowaniu obywatele uzyskują podmiotowość do działań w sferze publicznej. Ponadto, udział w szkoleniu to ciekawe wydarzenie urozmaicające codzienne funkcjonowanie zarówno uczelni, bibliotek jak i innych miejsc publicznych. Studenci biorący udział w szkoleniu mogą realizować praktyki studenckie we współpracy z Fundacją. Sam udział w szkoleniu do niczego nie zobowiązuje, ale jest warunkiem niezbędnym, aby zaangażować się w dalsze prace Fundacji i realizować w ten sposób owe praktyki. W końcu, dzięki obserwatorom odwiedzającym sądy w danym mieście, podniesie się  jakość pracy lokalnego sądu, a obywatele, w dalszej perspektywie, będą tam traktowani z większym szacunkiem i godnością.

Co trzeba zrobić, aby zorganizować szkolenie?

Wystarczą trzy rzeczy:

1) sala wyposażona w projektor multimedialny, która pomieści minimum 20 osób;

2) pomoc w promocji szkolenia (rozwieszanie plakatów dostarczonych przez Fundację oraz dystrybucja linków do zapisów na stronie courtwatch.pl i wydarzeń na Facebooku);

3) znalezienie minimum 12 osób, które chętne będą do wzięcia udziału w szkoleniu.

Treść szkoleń, o których mowa powyżej, obejmuje m.in.:
1. Podstawy i zasady funkcjonowania władzy sądowniczej w Polsce;
2. Terminologię używaną w sądach, a zwłaszcza na sali rozpraw;
3. Przebieg i uczestników rozprawy;
4. Właściwy sposób zachowania się na sali rozpraw;
5. Prawa przysługujące uczestnikom postępowań przed sądami w Polsce;
6. Korzyści płynące z uczestnictwa w rozprawach sądowych w charakterze publiczności (zarówno dla stron, sądu, jak i samej publiczności);
7. Zasady prowadzenia i przekazywania Fundacji obserwacji prowadzonych w ramach obywatelskiego monitoringu sądów;
8. Możliwość zaangażowania się w Obywatelski Monitoring Sądów, prowadzony przez Fundację Court Watch Polska, w charakterze wolontariusza.

Każde szkolenie trwa około 90 minut i przeznaczone jest zazwyczaj dla grup 20-30 osobowych. Istnieje możliwość zrealizowania kilku szkoleń pod rząd w jednym miejscu danego dnia.Wymaga to wówczas rezerwacji sali na około 3-4,5 godziny lub więcej. Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Stań przed sądem – przekonaj się sam”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
 

Fundacja Court Watch Polska