Ustawa o szkolnictwie wyższym nauce (ustawa 2.0) zmieniła zasady przeprowadzania ewaluacji działalności naukowej. Od jej wyników zależy kategoria naukowa w poszczególnych dyscyplinach, a co za tym idzie prawo do otwierania kierunków lub nadawania stopni naukowych.

RPO apeluje o przesunięcie daty ewaluacji na uczelniach>>

 

Jarosław Gowin już nie jest ministrem nauki

Gowin poinformował też, że poprzedni rok zakończył się rekordowym zyskiem polskich uczelni w wysokości 1,5 mld zł. - Jest to niezwykle ważne w nadchodzącym kryzysie - podkreślił. - Proszę, abyście pamiętali, że Polska, zwłaszcza teraz w obliczu kryzysu na niespotykaną skalę, potrzebuje waszego zaangażowania, poczucia odpowiedzialności za siebie i innych - dodał. Gowin poinformował też, że jego dymisja ze stanowiska wicepremiera i ministra nauki została przyjęta. Za pośrednictwem mediów społecznościowych Gowin podziękował przedstawicielom środowisk naukowych i akademickich za lata współpracy.

 


 

- Szanowni i drodzy przedstawiciele uczelnianych władz, wykładowcy i badacze, doktoranci i studenci, pracownicy administracji – wszyscy budujący naszą wspólnotę akademicką. Dziękuję za niemal pięć lat współpracy i zaufania, dziękuję za Waszą mądrość i odwagę. Za to, że nie baliście się zmian – wręcz przeciwnie, sami postulowaliście reformy i aktywnie braliście w nich udział – powiedział w filmie zamieszczonym w kanałach społecznościowych. - Dziękuję za Konstytucję dla Nauki – jedyną w naszym kraju wielką reformę ostatnich kilkunastu lat, która powstała w otwartym i rzetelnym dialogu, którą współtworzyły tysiące z Was.(…) Dziękuję za szczerość i krytykę – uzasadnioną i merytoryczną, która nieraz skłaniała mnie do skorygowania kursu. Mam nadzieję, że polskie uczelnie zawsze będą bastionem poszukiwania prawdy – prawdy, która przerasta wszelkie podziały – powiedział Jarosław Gowin.