Szef resortu nauki zwrócił uwagę na fakt, że kształcenie doktorantów było jednym z tych elementów systemu szkolnictwa i nauki, który wymagał największych zmian. - Nowy model kształcenia doktorantów oparty na szkołach doktorskich jest jednym z najważniejszych elementów reformy. Szkoły doktorskie są jedną z najpopularniejszych formuł zorganizowanego kształcenia doktorantów w Europie. Pozwalają zrealizować postulat, by doktorant był nie tyle nieco starszym studentem, ile przede wszystkim młodym badaczem – przekonywał minister.

 

Jest nowy wykaz punktowanych czasopism naukowych>>

 

Apel o przesunięcie ewaluacji

Według części środowiska naukowego ewaluację należy przesunąć, naukowców wsparł rzecznik praw obywatelskich. W wystąpieniu skierowanym do ministra nauki, RPO przypomina, że podstawowe reguły przeprowadzania ewaluacji środowisko akademickie poznało dopiero w połowie 2019 r.
- W systemie ewaluacji niezwykle dużą rolę odgrywają artykuły naukowe opublikowane w czasopismach z tego wykazu. Biorąc pod uwagę cykl wydawniczy, a także niewielką ilość czasopism w poszczególnych dyscyplinach, artykuły w tych czasopismach ukazać się mogą po roku 2020 - czytamy w wystąpieniu.

 

Dlatego RPO sugeruje przesunięcie ewaluacji na 2023 r.  Obejmować miałaby lata 2019-2022.
- Przesunięcie okresu ewaluacji pozwoliłoby wziąć pod uwagę okres, w którym wszyscy zainteresowani znają wszystkie kryteria ewaluacji; umożliwiłoby to również dokładne i racjonalne przygotowanie się do tejże ewaluacji oraz zaplanowanie działania w celu uzyskania jak najlepszej oceny. Zapobiegłoby to także ocenie dorobku na podstawie przypadkowego dorobku. tak oceniać można bowiem dorobek za lata 2017-2018, gdy nieznane były kryteria ewaluacji - argumentuje RPO.