Konferencja rozpocznie się 25 lutego o godzinie 17 w sali im. J. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim na kampusie centralnym Uniwersytetu Warszawskiego.

 
Zaproszeni zostali przedstawicieli świata naukowego z uniwersytetów z Krakowa, Poznania oraz Warszawy, a także sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zaprezentowany zostanie zróżnicowany program, opierający się na szerokim podejściu do zagadnienia, uwzględniający zarówno praktyczny, jak i teoretyczny punkt widzenia.
 
Goście:
Prof. dr hab. Marek Zubik
Dr hab. prof. Ireneusz C. Kamiński
Prof. dr hab. Roman Wieruszewski 
Prof. dr hab. Jerzy Menkes
 
Więcej informacji na stronie [facebook]