Nowy akt prawny określa sposób przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikacje prowadzone przez krakowską Szkołę Sędziów i Prokuratorów przygotował resort sprawiedliwości.

Kandydaci nadal będą zdawali dwuetapowy egzamin - pierwsza część to test jednokrotnego wyboru składający się ze 150 pytań. Niewielką nowością jest dookroślenie, że co najmniej 120 pytań ma dotyczyć zagadnień związanych z dziedzinami prawa wymienionymi w rozporządzeniu. Obowiązujące przepisy nie zawierają takiego zapisu.

Zadaniem kandydatów na aplikantów w drugim etapie jest rozwiązanie trzech kazusów, po jednym z prawa prywatnego, publicznego oraz prawa karnego - wymaga to sformułowania dłuższej wypowiedzi pisemnej. Mimo że sporządzanie takich odpowiedzi na komputerze jest już standardem na prawniczych egzaminach zawodowych, kandydaci na aplikantów musieli pracę sporządzać odręcznie.

Zmieni to właśnie omawiane rozporządzenie - na egzamin będzie można przynieść własny komputer, wymaga to wcześniejszego zaznaczenia w zgłoszeniu i zaakceptowania warunków używania sprzętu. Osoba, którą zawiedzie przyniesiony laptop, może rozwiązać kazus w tradycyjnej formie, nie dostanie jednak dodatkowego czasu na odpowiedź.

Zgłoszenia na egzamin będa składane przez internet. Tą samą drogą kandydat, który nie dochowa formalności, dostanie wezwanie do usunięcia braków.

Dodatkowe zajęcia dla zdających egzaminy zawodowe>>