Gościliśmy 60 znakomitych prelegentów z Polski i ze świata, w tym profesora Philipa Zimbardo z Uniwersytetu w Stanfordzie. Odbyło się 8 ważnych problemowych debat, integrujących środowisko wokół ważnych problemów i zagadnień rozwojowych. Były to: 
 
1. Debata otwierająca: Edukacja XXI wieku. Jakich rozwiązań potrzebujemy? 
2. Debata: Edukacja dla biznesu czy biznes dla edukacji?
3. Debata: Rozwój pracownika = rozwój firmy.
4. Debata: Od push do pull learningu. Uczenie się – rozwój w ciągle zmieniającym się świecie. 
5. Debata: Jakie zmiany są niezbędne w polskiej edukacji? Jak szkolnictwo niepubliczne i samorządy lokalne mogą wspólnie wpływać na zmiany polskiej edukacji? 
6. Debata: Co dalej z cyfrową szkołą? – warunki prawne i materialne do rozwoju cyfrowej szkoły, czy cyfryzacja nauczania oznacza zmianę paradygmatu nauczania, rola państwa i samorządu w informatyzacji edukacji, rola biznesu w informatyzacji edukacji, e-podręczniki i przestrzeń Internetu w edukacji.
7. Debata: Strategia kształcenia wyprzedzającego entuzjaści i sceptycy.
8. Debata: Czy Renesans szkolnictwa zawodowego? 
 
W strefie targowej ponad 50 wystawców reprezentujących różne branże prezentowało swoje projekty skierowane dla Edukacji. Były to instytucje publiczne, firmy, stowarzyszenie, fundacje, szkoły wyższe. 
 
I mimo, że tegoroczna edycja spotkania zakończyła się, EDU TRENDY już przygotowują się do następnej edycji i zapraszają wszystkich pasjonatów i profesjonalistów edukacyjnych do współpracy. 
 
Elżbieta Piotrowska- Albin 
Dyrektor segmentu Edukacja 
Wolters Kluwer Polska S.A.