Samorząd wyciągnie konsekwencje wobec radców, którzy nie wywiążą się z obowiązku doskonalenia zawodowego. Tym razem kompetencje do nakładania sankcji daje mu ustawa o radcach prawnych.

Więcej wykładów pod koniec roku
Obowiązek ustawicznego kształcenia nakłada na radcę art. 14 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, a szczegółowe zasady jego realizacji określają uchwały samorządu radcowskiego.

Na zdobycie wymaganych 40 punktów radcowie mieli trzy lata - cykl szkoleniowy trwa od 2015 do 2017 r. Osoby, które wpisały się na listę w tym czasie, muszą zdobyć odpowiednio mniejszą liczbę punktów.

Doszkalać się można na wiele sposobów, samorząd radcowski udostępnia szkolenia e-learningowe oraz organizuje - zarówno płatne, jak i darmowe - wykłady i warsztaty. Punkty szkoleniowe otrzymuje się także za prowadzenie prelekcji, udział w konferencjach oraz publikowanie artykułów na tematy prawnicze. - W trwającym do końca roku cyklu szkoleniowym położyliśmy nacisk na bezpłatne szkolenia, przygotowaliśmy ofertę "last minute", dzięki której radcowie w ostatnim tygodniu grudnia mogą zdobyć nawet 30 punktów szkoleniowych - tłumaczy Włodzimierz Chróścik, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Niezrealizowanie obowiązku szkoleniowego wiąże się z odpowiedzialnością dyscyplinarną. Do tej pory prawo samorządu do karania radców za to przewinienie było kwestionowano w orzecznictwie. Sąd Najwyższy w wyroku z 6 października 2014 r. (sygn. akt SDI 32/14) podkreślił, że chociaż nie neguje obowiązku doskonalenia przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, to sankcja za przewinienie musi znaleźć się w ustawie.

Dyscyplinarka dla spóźnialskich
I tak się stało, ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015r., poz. 1255 z późn. zm.) znowelizowała akty prawne regulujące wykonywanie zawodów: radcy prawnego i adwokata, dając samorządom podstawę do egzekwowania obowiązku doskonalenia zawodowego.

- Zdarzały się lata, w których koszty postępowań dyscyplinarnych były tak wysokie, jak koszty całorocznego szkolenia radców prawnych - podkreśla dziekan warszawskiej OIRP, dlatego izba pod koniec roku rozszerzyła ofertę bezpłatnych kursów - Obowiązek doszkalania jest szczególnie ważny w pracy przedstawicieli zawodu zaufania publicznego, dlatego w pierwszym półroczu przyszłego roku zamierzamy wyciągnąć konsekwencję wobec radców, którzy się od niego uchylali - dodaje.

Warszawska izba zajmie się tym już w pierwszej połowie 2018 roku.
- Takie uchybienie jest deliktem, katalog orzekanych w postępowaniu dyscyplinarnym kar jest szeroki: od upomnienia i nagany po wysokie kary finansowe. Oczywiście sędziowie biorą pod uwagę przypadki losowe, np. fakt, że radca był obłożnie chory i nie mógł zrealizować obowiązku szkoleniowego - tłumaczy Włodzimierz Chróścik.

Obowiązek doskonalenia zawodowego mają również adwokaci, choć nie realizują go w trzyletnich cyklach, co roku muszą zdobyć 12 punktów, a sprawozdanie przedstawiają do 28 lutego.
- Nie mamy systemowego problemu z niewykonywaniem obowiązku doskonalenia zawodowego - mówi Rafał Dębowski, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej, podkreśla także, że samorząd adwokacki organizuje wiele szkoleń i konferencji, na których adwokaci mogą zdobyć wymagane punkty.

Podobnie jak w przypadku radców, punktowane są również artykuły.
- Kluczową rolę w tej materii odgrywa dziekan, ostrzegając i upominając adwokatów, którzy realizację obowiązku zostawiają na ostatnią chwilę - podkreśla sekretarz NRA, dodając, że samorząd rzadko musi sięgać bardziej restrykcyjne środki, choć oczywiście - podobnie jak w przypadku radców - ustawa daje mu taką możliwość.