Dwóch z pięciu polskich studentów i uczniów planuje podjąć pracę za granicą

Jak wynika z badań Centrum Badania Opinii Publicznej (CBOS) dwóch z pięciu polskich studentów i uczniów planuje podjąć pracę za granicą, a 18% deklaruje, że może przyjąć propozycję pracy na obczyźnie, choć nie będzie się szczególnie starać, by emigrować.

Według CBOS 36 proc. ludzi w wieku 18-24 lat zamierza starać się o pracę za granicą lub już zaczęło takiej szukać. W kategorii wiekowej 15-24 lata bezrobocie sięga ponad 25 proc., podczas gdy ogółem wynosi ono niespełna 11 proc. (zgodnie z metodologią BAEL), co oznacza, że – podobnie jak w całej Europie – młodym niełatwo wchodzi się na rynek pracy. Do tej pory już 3,3 mln rodaków wyjechało do pracy za granicą w ciągu ostatnich lat. Doświadczenie w pracy za granicą zebrała już co czwarta osoba w wieku 25-34 lata. Według danych, za granicą próbował swoich sił dwukrotnie większy odsetek badanych mężczyzn (16 proc.) niż kobiet (7 proc.) i to bez większego znaczenia, jeśli chodzi o wykształcenie: doświadczenia w pracy na obczyźnie ma 13 proc. osób z wykształceniem wyższym, 14 proc. ze średnim i 13 proc. z zasadniczym zawodowym (jedynie w przypadku osób z wykształceniem podstawowym było to znacząco mniej: 3 proc.). Największy odsetek osób, które miały już okazję pracować zagranicą, CBOS zidentyfikował wśród wykwalifikowanych robotników (26 proc.) i pracowników usług (22 proc.).

Wyjazd za granicę takiej liczby Polaków spowoduje efekt dziury demograficznej, co oznaczałoby, że zmniejszy się suma składek płynąca do ZUS oraz finansująca wypłaty rent i emerytur, a więc w coraz większym stopniu utrudniałoby zbilansowanie budżetu państwa.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.bezrobocie.org.pl, stan z dnia 19 listopada 2012 r.

Data publikacji: 19 listopada 2012 r.