Ci, którzy po ukończeniu pierwszego roku tych dodatkowych studiów będą spełniali kryteria do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów będą mieli możliwość kontynułowania nauki nieodpłatnie.

Wystarcza,  aby student spełniał kryteria do jego otrzymywania stypendium - tzn. zaliczał się do grupy 10 % najlepszych na drugim  kierunku. Warunek ten powinien być spełniony na każdym kolejnym roku. Inaczej student będzie zobowiązany do odpłatności.

Więcej na prawo.rp.pl