Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu swoje stanowisko dotyczące dożywotniego zatrudniania sędziów na uczelniach. Taki przepis znalazł się w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym po poprawce wniesionej przez Senat. Na jego podstawie uczelnie mają dożywotnio zatrudniać naukowców, którzy jednocześnie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego lub NSA. Osoby te mają być wyłączone spod rygorów obowiązujących innych uczonych, którzy - aby utrzymać pracę na uczelni - muszą wykazywać się osiągnięciami naukowymi.

 

Luka w przepisie chroniącym sędziów na uczelniach>>

 

 


 

Kolejna interwencja RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich przypomina, że od początku wskazywał, że takie rozwiązania nowej ustawy naruszają konstytucyjne zasady: zasadę autonomii szkół wyższych, zasadę równości oraz zasadę ochrony pracy. - Rozwiązanie to nie było objęte konsultacjami ze środowiskiem akademickim, które prowadzone były przez wiele miesięcy przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i poprzedziły przygotowanie projektu ustawy. Zostało ono dodane przez Senat 13 lipca 2018 r. – zwracał uwagę RPO.

 

RPO podkreśla, że podobne zdanie wyrażał wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin, który przyznawał, że RPO trafnie zidentyfikował wzorce, które mogą znaleźć zastosowanie przy ocenie konstytucyjności tych przepisów (zwłaszcza jeśli chodzi o zasady  autonomii szkół wyższych, równości oraz ochrony pracy). Według Jarosława Gowina analiza uzasadnienia wniosku prezydenta do TK pozwala uznać, że wątki tam zawarte częściowo pokrywają się z poglądami Rzecznika.