Rodzina zmarłego więźnia wszczęła postępowanie przeciwko zakładowi karnemu m.in. w sprawie braku umożliwienia rodzinie pożegnania z osobą umierającą, która przebywała w szpitalu więziennym. HFPC złożyła opinię przyjaciela sądu w tym postępowaniu.

W opinii HFPC podkreśla znaczenie prawa osób pozbawionych wolności do utrzymywania kontaktów z rodziną i osobami bliskimi. Chociaż z samej istoty pozbawienia wolności wynika ich odseparowanie od rodziny, domu i środowiska lokalnego, to zgodnie ze standardami międzynarodowymi, osadzeni nie mogą być pozbawieni prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Dowiedz się więcej z książki
Prawa człowieka. Zarys wykładu
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

W opinii HFPC przywołała Europejskie Reguły Więzienne, zgodnie z którymi po przyjęciu więźnia do zakładu informacja o zgonie, poważnej chorobie lub zranieniu więźnia lub też przeniesieniu go do szpitala powinna być przekazana niezwłocznie do wiadomości małżonka lub partnera więźnia, jeśli ten nie zastrzegł sobie inaczej. Podobne standardy wynikają z przyjętych w październiku 2015 r. przez ONZ tzw. Reguł Nelsona Mandeli. 
Czytaj: Sąd oceni, czy umierający więzień ma prawo do pożegnania z rodziną >>>