Obecnie jest to co najmniej 543 zł. Taką zmianę proponuje projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi mieć cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania takich środków - pisze Gazeta Prawna.

Ponadto wynika z niego, że obcokrajowiec, który przybył na terytorium Polski z członkami rodziny pozostającymi na jego utrzymaniu, będzie musiał mieć pieniądze na pokrycie kosztów utrzymania w wysokości co najmniej po 515 zł na siebie i każdego członka. Dotychczas jest to co najmniej 457 zł - możemy przeczytać w Gazecie Prawnej.
Więcej >>>