W tegorocznych eliminacjach szkolnych wzięło udział 326 uczniów z 29 szkół ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego. Do finału regionalnego (pisemnego) zakwalifikowało się 37 osób, do eliminacji ustnych 24. Zwyciężyli Łukasz Lipski z Łomży oraz Patryk Wróblewski, Tomasz Leś, Agnieszka Romanowska i Urszula Zawadzka – wszyscy z Białegostoku. 

Laureaci i finaliści eliminacji ogólnopolskich Olimpiady, które odbywają się w Toruniu mają możliwość studiowania na wydziałach prawa wielu uniwersytetów w kraju z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Najwięcej wybiera Wydział Prawa UwB. Uczestnicy finału regionalnego otrzymują zaświadczenia i najwyższe oceny z przedmiotu wiedza o społeczeństwie w klasie programowo najwyższej.
 
W dotychczasowych 19. finałach centralnych Olimpiady w Toruniu, uczestniczyło 109. uczniów z województwa podlaskiego, w tym: 25. to laureaci i 84. finaliści.
 
Inicjatorem i organizatorem głównym Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka jest Katedra Praw Człowieka Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, funkcjonująca także w swym wymiarze międzynarodowym w postaci UNESCO Chair for Human Rights and Peace, pod kierownictwem prof. dr hab. Tadeusza Jasudowicza.