1. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Podręcznik.
Autorzy: Kamil Antonów, Krzysztof Wojciech Baran, Bolesław M. Ćwiertniak, Dominika Dorre-Kolasa, Zbigniew Góral, Krzysztof Walczak, Mirosław Włodarczyk.
Rok wydania: 2015.
Prezentowany podręcznik w założeniu stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa podstawowych dla stosunków przemysłowych. Omówiono w nim w przystępny sposób wszystkie istotne instytucje i zagadnienia prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Dowiedz się więcej o tej książce
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Podręcznik
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

2. Kodeks karny wykonawczy. Przepisy.
Rok wydania: 2015.
Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks karny wykonawczy wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących tę ustawę. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Polskie prawo handlowe.
Autorzy: Jerzy Ciszewski (red. naukowy), Marcin Glicz, Bartłomiej Gliniecki, Marek Machnij, Rafał Morek, Anna Stępień-Sporek, Krzysztof Trzciński, Emilia Wieczorek, Arkadiusz Wowerka.
Rok wydania: 2015.
W książce uwzględniono zmiany w przepisach w zakresie podziału i łączenia spółek, upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorców, jak również wynikające m.in. z ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prawa upadłościowego oraz ustawy o kredycie konsumenckim. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Podręcznik prawa autorskiego dla studentów uczelni artystycznych.
Autor: Andrzej Karpowicz.
Rok wydania: 2013.
Podręcznik mec. Andrzeja Karpowicza w niezwykle przystępny sposób przedstawia tematykę praw autorskich, istotnych dla artystów oczekujących skutecznej ochrony dorobku twórczego, w warunkach konkurencji oraz nowoczesnych technologii. Ochrona twórczości nabiera szczególnego znaczenia w czasach globalizacji - znajomość zasad jej ochrony jest niezbędnym elementem wykształcenia młodych twórców. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji].
Autorzy: Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska.
Rok wydania: 2015.
Obecne, czwarte wydanie podręcznika ukazuje prawo i instytucje Unii Europejskiej w świetle pięcioletniej już praktyki stosowania Traktatu z Lizbony oraz nowych wyzwań, zwłaszcza gospodarczo-finansowych, które pojawiły się w ostatnich latach. Uwzględnia ono zmiany instytucjonalne wynikające m.in. z przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej, a także z wyborów do Parlamentu Europejskiego i powołania nowej Komisji w 2014 r. 

Fragment publikacji (.pdf)