Zmiany dotyczyć będą egzaminów na wszystkich aplikacjach korporacyjnych oraz egzaminów wstępnych. Członkowie zespołów układających pytania nie będą mogli na posiedzeniach posiadać urządzeń umożliwiających nagrywanie i przekazywanie informacji. Możliwe to będzie jedynie w wyjątkowych sytuacjach i za zgodą przewodniczącego - wzmianka na ten temat znajdzie się w protokole.
Nowe przepisy ograniczą również możliwość sporządzania notatek, podczas posiedzenia członek komisji będzie mógł zapisać informacje dotyczące pytań swojego autorstwa. W przerwach pomiędzy posiedzeniami dostęp do pytań będzie miał jedynie przewodniczący.
Dodatkowym zabezpieczeniem będzie wyposażenie osób układających pytania w komputery zabezpieczone przed nieuprawnionym przesyłaniem informacji.

 

Dowiedz się więcej z książki
Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata. Kazusy. Objaśnienia. Orzecznictwo
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł