Obecnie uczestnikami aplikacji mogą być: funkcjonariusze służb, urzędnicy, członkowie korpusu służby cywilnej, pracownicy samorządowi i żołnierze zawodowi, czyli bardzo ograniczona liczba osób.
Prezes RCL chce to zmienić - nowela doda przepis, który przyzna mu prawo wyrażenia zgody na udział w aplikacji osoby która posiada wykształcenie prawnicze i jest zatrudniona na stanowisku do spraw legislacji, spoza kręgu osób dotychczas uprawnionych.
"Rozszerzenie kręgu osób, które mogą być uczestnikami aplikacji legislacyjnej, ma na celu rozszerzenie wiedzy legislacyjnej co w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości tworzonego prawa" - uzasadniają autorzy projektu.
Nowela doprecyzuje także kwestię opłat - po zmianach nie będzie wątpliwości, że wylicza się je na podstawie danych za rok poprzedzający rozpoczęcie aplikacji.

Etat asesorski tylko po KSSIP>>