Przedstawiona prezentacja wyników egzaminów obejmowała m.in. analizę stopnia trudności pytań i profilu osób przystępujących do egzaminów, wyniki egzaminu na aplikacje absolwentów poszczególnych uczelni wyższych czy porównanie zdawalności egzaminów przez absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Najlepszą zdawalność w roku 2014, podobnie jak rok wcześniej, osiągnęli absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (72,82%). Na kolejnych lokatach znalazł się Uniwersytet Łódzki (63,08%) i Uniwersytet Warszawski (57,10%).


Na konferencji zaprezentowane zostały również wyniki naboru na aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Przedstawiony został profil absolwentów aspirujących do wykonywania w przyszłości zawodu sędziego i prokuratora.
W konferencji uczestniczyli dziekani 24 uniwersytetów i polskich uczelni wyższych prowadzących studia na kierunku prawo. Obecni byli również sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Wojciech Kutyła, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Zwara, prezes i wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusz Sałajewski i Ewa Stompor – Nowicka, wiceprezesi Krajowej Rady Notarialnej Małgorzata Radziuk i Dariusz Zdanowicz, wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej Rafał Łyszczek oraz kierownictwo Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury: dyrektor Leszek Pietraszko i wicedyrektor Rafał Dzyr, a także członkowie zespołów przygotowujących testy na egzaminy.

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ ORAZ EGZAMINU KONKURSOWEGO NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ 27 WRZEŚNIA 2014 R.


Więcej: Ministerstwo Sprawiedliwości>>>