Celem akcji jest odwołanie reformy oświaty – mówi Dorota Łoboda z ruchu Rodzice przeciwko reformie edukacji. - Wspólnie walczymy o przyszłość naszych dzieci. Mobilizujemy nauczycieli i samorządowców - dodaje.
Formą wyrażenia sprzeciwu przeciwko zmianom jest np. całodzienna nieobecność dziecka w szkole, czy przez pierwsze kilka godzin lekcyjnych. Oprócz tego planowane są pikiety oraz pisanie listów do polityków i radnych samorządowych wszystkich szczebli.Akcje protestacyjne mają potrwać do 23 czerwca 2017 r.