Rozmowy z resortem pracy ZNP podjęło w styczniu. Związkowcy proponują przyznanie wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dodatku za za trudne warunki pracy.
Ministerstwo pracy nie wyklucza przyjęcia postulatów związku.
"Rozmowy dotyczące uregulowania prawa ww. pracowników do dodatku za warunki pracy, a także organizacji czasu pracy tych pracowników, będą kontynuowane na poziomie eksperckim." - poinformowało ZNP w komunikacie na swojej stronie internetowej.

Rzecznik chce lepszego nadzoru nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi>>