Spotkania organizowane są przez Erę Ewaluacji i Uniwersytet Jagielloński w ramach projektu "Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III" oraz przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego".
Szkolenie skierowane jest do wszystkich dyrektorów i wicedyrektorów szkół, którzy nie uczestniczyli we wcześniejszych szkoleniach.
Zdaniem organizatorów "celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat zmian programowych i organizacyjnych w szkołach od 1 września 2012 r. oraz wymagań państwa wobec szkół i placówek edukacyjnych oraz podniesienie umiejętności wykorzystywania ich do rozwoju szkoły/placówki". Ponadto zadaniem warsztatów jest nauczenie kierowników placówek oświatowych dobrego organizowania w szkole ewaluacji wewnętrznej.
Źródło: www.ore.edu.pl, stan z dnia 10 stycznia 2012 r.