Podczas czwartkowego głosowania Sejm nie powołał Agnieszki Dudzińskiej na rzecznika praw dziecka. Kandydatka PiS nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów. Procedura zostanie przeprowadzona ponownie.

Poprzednio zgłaszani kandydaci to: Ewa Jarosz, którą poparły PO, Nowoczesna i PSL, oraz Paweł Kukiz-Szczuciński. PiS zgłosiło Sabinę Lucynę Zalewską, która po posiedzeniu opiniujących kandydatury sejmowych komisji złożyła do marszałka Sejmu pismo, w którym wycofała zgodę na kandydowanie.

Sejm powołuje rzecznika bezwzględną większością głosów, a potem przekazuje uchwałę do Senatu.Ten podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie rzecznika w ciągu miesiąca.

Kadencja obecnego rzecznika Marka Michalaka upłynęła 27 sierpnia 2018 r. Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka będzie on pełnił obowiązki do złożenia ślubowania przez nowego rzecznika.