"Przyjęty przez posłów zapis oznacza, że do szkoły wprowadza się stanowisko nauczyciela zatrudnionego na podstawie Kodeksu Pracy. Zdaniem ZNP jest to otwarcie „furtki” na zatrudnianie nauczycieli na podstawie Kodeksu Pracy. Związek będzie kontynuował rozmowy z przedstawicielami rządu i Parlamentu w tej sprawie." - komentuje ZNP.
Zmiany dotyczące zajęć dodatkowych finansowanych z funduszy unijnych znalazły się w noweli ustawy o systemie oświaty, nad którą pracuje Sejm.  Po nowelizacji z nauczycielem chcącym prowadzić takie lekcje nie będzie trzeba zawierać dodatkowej umowy, a - jeżeli żaden z zatrudnionych w szkole pedagogów, nie będzie zgodzi się na dodatkowe godziny - szkoła zatrudni nauczyciela na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.

Zajęcia finansowane przez UE będą płatne jak godziny ponadwymiarowe>>

ZNP uważa, że taka nowela będzie kolejną furtką do omijania Karty Nauczyciela i chce przekonać parlamentarzystów do wycofania się z tego pomysłu. Związkowcy zgłosili równiez poprawkę dotyczącą zakazu przekazywania szkół komunalnym spółkom.
"Brak ustawowego zakazu, w kontekście wyroku NSA, oznacza, że samorządy szukając oszczędności będą zainteresowane przekazywaniem szkół, np. spółkom wodociągowym. Dla nauczyciela oznacza to zmianę pragmatyki zawodowej z Karty Nauczyciela na Kodeks Pracy, a dla pracownika niepedagogicznego utratę  statusu pracownika samorządowego." - podkreślają związkowcy. Więcej>>

ZNP chce, by ustawa zakazała przekazywania szkół>>